ویدیو

دومین پات بزرگ تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل آیوی)

پات $1,127,955

جالب است بدانید که ده پات بزرگ پوکر آنلاین همگی در بازی اوماها بوده است و حتی یک پات هولدم در بین آن‌ها دیده نمی‌شود. در تاریخ پوکر آنلاین دو پات بالای یک میلیون دلار وجود دارد که هر دو در اوماها و با شرکت ایزیلدور بوده است.

 

افسانه‌ای به نام Isildur1

 

شرح دومین پات بزرگ تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل آیوی)

در این دست ایزیلدور در مقابل فیل آیوی بازی می کرد که بسیاری او را بهترین بازیکن جهان می دانستند. آنها در میزهای با بلایند 1000$-500$ مقابل هم قرار گرفتند. ایزیلدور K♠-K-5-4 در دست داشت و شرط4اُم فیل آیوی به اندازه 27 هزار کال کرد.

فلاپ K-J♠-J بود که به ایزیلدور فول هاوس داد. هر رو بازیکن روی فلاپ چک دادند.

روی ترن ایزیلدور چک داد و شرط 41 هزار دلاری آیوی را به 177 هزار دلار چک-ریز کرد.

ریور زمین را به صورت K♠-J♠-J-T-5 کامل کرد. و ایزیلدور آل این کرد.

آیوی کال کرد و پات به مبلغ 1,127,955$ رسید. دست ایزیلدور که برنده بود رو شد و آیوی پات را واگذار کرد.

 

ویدئوی بزرگترین پات تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل پاتریک آنتونیوس)

دیدگاهتان را بنویسید