شکارچیان امتیاز
تورنومنت‌ها

شکارچیان امتیاز (Bounty Hunters)

حریفانتان را شکار کنید و شاهد افزایش جوایزتان باشید

شکارچیان امتیاز نوعی از تورنمنت پوکر آنلاین ناک اوت هستند که هر روز برگزار می‌شوند. در فرمت تورنومنت ناک اوت، به ازای هر بازیکنی که حذف کنید علاوه بر بازی برای بردن بخشی از استخر جایزه، یک جایزه نقدی گیر هم می‌آورید.

بلافاصله بعد از اینکه تورنومنت وارد پول می‌شود، مجموع جایزه امتیازهایی که هر بازیکن جمع آوری کرده مستقیماً به حساب بازیکن اضافه می‌شود، و سپس تورنومنت به صورت یک فریزاوت معمولی ادامه می‌یابد. اگر بازیکن قبل از رسیدن به پول در تورنومنت ناک اوت شود، امتیازهایی که جمع آوری کرده است به حسابش منظور نخواهد شد.

هر یکشنبه، تمام استخر جایزه تورنومنت‌های شکارچیان امتیاز دو برابر می‌شود. پس به میدان بیایید و شکارتان را شروع کنید!

 

دانلود اپلیکیشن و ثبت نام

 

جدول زیر برنامه زمانی تورنومنت‌های شکارچیان امتیاز را نشان می‌دهد:

برنامه زمانی تورنومنت های شکارچیان امتیاز

زمان

نام تورنومنت
04:30 Bounty Hunters $31.50
05:30 Bounty Hunters $10.50
06:30 Bounty Hunters $63
07:30 Bounty Hunters $2.10
08:30 Bounty Hunters $31.50
09:30 Bounty Hunters $10.50
10:30 Bounty Hunters $63
11:30 Bounty Hunters $2.10
12:30 Bounty Hunters $31.50
13:30 Bounty Hunters $10.50
14:30 Bounty Hunters $63
15:30 Bounty Hunters $2.10
16:30 Bounty Hunters $31.50
17:30 Bounty Hunters $10.50
17:30 Omaholic Bounty $22
18:30 Bounty Hunters $63
19:30 Bounty Hunters $2.10
19:30 Omaholic Bounty $11
20:30 Bounty Hunters $31.50
21:30 Bounty Hunters $10.50
21:30 Omaholic Bounty $22
22:30 Bounty Hunters $63
23:30 Bounty Hunters $2.10
23:30 Omaholic Bounty $11
00:30 Bounty Hunters $31.50
01:30 Bounty Hunters $10.50
02:30 Bounty Hunters $63
03:30 Bounty Hunters $2.10

انواع دیگر تورنمنت پوکر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید