روانشناسی بازی پوکر حس اولیه یا فکر ثانویه
روانشناسی پوکرمقالات

روانشناسی بازی پوکر – حس اولیه یا فکر ثانویه – یک جدال هدزآپ!

جوریس رویجس در مورد یک بلوف موفق از EPT پراگ توضیح می‌دهد که بر خلاف حس اولیه اش موفقیت آمیز است

روانشناسی بازی پوکر

حس و غریزه اول در مقابل تجدید نظر فکری بعدی: یک بلوف بزرگ در مرحله ریور و فولد حریف – دستی که هر دو بازیکن در فکر خود تجدید نظر کردند.

اتفاقات زیادی در طول یک دست پوکر ممکن است بیفتد که افرادی که درگیر آن نیستند قادر به دیدن آن نیستند. به ویژه فرآیندهای فکری درونی پوکر بازان ممکن است فقط مربوط به چیزی که حریف در دست دارد یا ممکن است در سرش بگذرد نباشد، بلکه همچنین صحبت با خود و متقاعد کردن برای بازی‌های مختلف را هم در بر گیرد. این موارد بیشتر به روانشناسی بازی پوکر مربوط می‌شوند.

 

جوریس رویجس پوکر باز حرفه ای آلمانی یک دست پوکر جذاب را که در آن هم خودش و هم حریفش تجربه ای داشتند که در آن هر کدام خودش را متقاعد به انجام کاری کرد که حداقل در لحظه اول به نظر نمی‌رسید بازی درست باشد.

این دست پوکر در روز سوم رویداد اصلی تور پوکر اروپایی در پراگ در لِوِل 19 (بلایندهای 10،000/5،000 و انتی 10،000 که آن را هم بیگ بلایند پرداخت می‌کرد) اتفاق افتاد. کمی بیش از 50 بازیکن در این تورنومنت پوکر باقی مانده بودند که نتیجتا همگی به خوبی به مرحله جوایز پولی رسیده بودند ولی هنوز راه زیادی برای رسیدن به پرداخت‌های بزرگ میز نهایی تورنومنت در پیش داشتند.

 

رویجس دست را با بیش از 900،00 ژتون شروع کرد. حریف او در این دست تام-آسکل بِدل حدود 600،000 در استک خود ژتون داشت و بازی را با رِیز به 23،000 از پوزیش هایجک (قبل کات آف و دیلر) شروع کرد.

رویجس در پوزیشن دیلر به دست شاه و بی بی (♠K♠Q) خودش نگاه کرد و کال کرد، و این دو به فلاپ رسیدند که J104 بود، و رویجس پای استریت دو طرفه شد. بدل 26،000 شرط بست و رویجس کال کرد.

در مرحله ترن کارت ♣5 آمد. بدل به اندازه 85،000 شرط بست، و رویجس یک بار دیگر هم کال کرد.

در مرحله ریور کارت 10 یک تکرار در کارت‌های روی میز ایجاد کرد، و بدل یک بار دیگر این بار 90،000 (تقریبا یک سوم اندازه پات) شرط بست. رویجس به بدل نگاهی انداخت و اعلام کرد که رِیز آل-این می‌کند، و بدل بعد از یک فکر طولانی که حتی گفتن جمله “فکر کنم این یه بلوفه” را هم در بر داشت، فولد کرد و کارتهایش را نشان داد: پاکت آس ♣A♠A

Tom-Askel Bedell

روانشناسی بازی پوکر – غریزه اولیه یا تفکر ثانویه

رویجس در مصاحبه ای در مورد این دست اعتراف کرد که در ابتدا فکر می‌کرده که دستش برای بلوف زدن مناسب نیست، ولی شرط مرحله ریور از طرف بدل ضعیف به نظر می‌رسید. او با یک لبخند موذیانه‌ای در مورد تصمیمش به آل این کردن گفت: “یک شیطان به درونم راه پیدا کرد!”

درست همان طور که رویجس در ابتدا فکر نمی‌کرد که بلوف زدن تصمیم درستی باشد و سپس خودش را متقاعد به انجام این حرکت کرد، همانطور بدل هم به نظر می‌رسید که ابتدا تصمیم به کال کردن داشته و سپس خودش را متقاعد به فولد کردن کرده است.

برخی درباره روانشناسی بازی پوکر می‌گویند حس و غریزه اولیه به خصوص برای پوکر بازان با تجربه اغلب بهترین گزینه‌ در بازی پوکر است و ما با اجازه دادن به رخنه‌ی افکار بعدی برای پیچیده‌تر کردن تصمیم گیری‌مان فقط خودمان را به دردسر می‌اندازیم.

ولی از طرف دیگر، این توصیه هم می‌شود که گزینه‌های خود را قبل از بازی عجولانه بررسی کنید، به خصوص وقتی مثل این مثال مورد بحث، پای موقعیت‌های مهم و نقاط عطف تورنومنت پوکر در میان یاشد.

چه فاکتورهایی معمولا فکر شما در میز پوکر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ کدام یک بر تصمیم گیری شما تاثیر بیشتری دارد، حس و غریزه اولیه یا تجدید نظر و فکر ثانویه؟

دیدگاهتان را بنویسید