جملات پوکری دوپهلو و مبهم
سرگرمی

مجموعه نقل قول های پوکری – قسمت چهارم و پنجم: جملات دو پهلو و مبهم

هر کسی چیزی برای گفتن دارد و ظاهراً افراد زیادی در مورد پوکر صحبت کرده‌اند. از نقل قول های پوکری الهام بخش گرفته تا حقیقت پوکر، تا مبهم و دو پهلو و جملات بامزه؛ و مواردی که بینابین هستند. نگاهی به گزیده‌ای از بهترین نقل قول های گردآوری شده در مورد پوکر بیاندازید.

برای مشخص شدن سبک این جملات پوکری، آنها را به چند دسته اصلی تقسیم کرده‌ایم:

از خواندن آنها لذت ببرید و نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید.

 

بخش چهارم: جملات پوکری دوپهلو و مبهم

پوکر چیزی فراتر از چیزهای معمولی را به مشاهده‌گر روراست آشکار می‌کند، چیزی از طبیعت خود فرد. بسیاری از بازیکنان بد به این دلیل پیشرفت نمی‌کنند که تحمل شناخت خود را ندارند.  ~ David Mamet

 

من قطعا برنده می‌شوم، چون بی‌رحم هستم. من پای میز می‌نشینم و کارم نابود کردن افراد است. ~ James Woods

 

پوکر یک ماجراجویی جذاب، فوق العاده و پیچیده در دریاهای عظیم طبیعت انسانی است. ~ David A. Daniel

 

پوکر؛ یک بازی که گفته می‌شود باید با کارت انجام شود، ولی چرایی آن برای منِ فرهنگنویس ناشناخته است. ~ Ambrose Bierce

 

لیمیت پوکر یک دانش است، و نو لیمیت پوکر یک هنر است، در لیمیت شما به هدف شلیک می‌کنید و در نامحدود هدف زنده به سمت شما می‌آید و جواب شلیک شما را می‌دهد. ~ Jack Strauss

 

پوکر جهان کوچکی از همه چیزهایی است که ما در مورد سرمایه‌داری و دموکراسی تحسین و تقبیح می‌کنیم. ~ Lou Kreiger

 

گفته می‌شود که دو مشخصه روانشناختی تک تیراندازها صبر و سماجت است؛ می‌توان گفت که این موضوع برای پوکر بازهای خوب هم صادق است. ~ Stephen Bloomfield

 

یک دل بی رمق رنگ پیک را کامل نمی‌کند. ~ ناشناس

 

واقعا امکان ندارد میز بازی را لمس کنی و بلافاصله تحت تاثیر خرافات قرار نگیری. ~ Fyodor Dostoyevsky

 

پوکر تنها بازی مناسب برای مرد بزرگسال است، دست شما علیه همه و دست همه علیه شماست. ~ W. Somerset Maugham

 

بخش پنجم: نقل قول هایی از بازیکن‌های پوکر که لزوماً در مورد پوکر نیستند

 

به ندرت بره‌ها قصاب را به سلاخی می‌کشند. ~ Amarillo Slim

 

من می‌توانم از گلوله‌ها جاخالی بدهم، عزیزم. ~ Phil Hellmuth

 

مردی که پول دارد به هیچ وجه حربف مردی که مأموریت دارد نیست. ~ Doyle Brunson

 

می‌توانید پشم گوسفند را هزار بار بچینی، ولی فقط یکبار می‌توانی پوستش را بدری. ~ Amarillo Slim

دیدگاهتان را بنویسید