گارانتی های روزانه
تورنومنت‌ها

تورنومنت‌های گارانتی‌ روزانه

ژتون‌های‌تان را بردارید و هر روز شانستان را برای بردن 100,000$ امتحان کنید.

تورنومنت‌های گارانتی‌ روزانه

تورنمنت پوکر گارانتی روزانه در پوکروای محبوب‌ترین فرمت‌های بازی مورد علاقه بازیکنان را پوشش می‌دهد و مبلغ قابل توجه 100,000$ در روز را ارائه می‌کنند. همه گارانتی‌ها در روز یکشنبه دو برابر می‌شوند.

تورنمنت پوکر گارانتی روزانه قرمز، سبز و آبی هر روز هفته برگزار می‌شوند. ژتون‌های‌تان را بردارید و شانس‌تان را در استخر جایزه گارانتی شده در تورنومنت مورد علاقه خود امتحان کنید!

 

دانلود اپلیکیشن و ثبت نام

 

جدول زمان بندی تورنومنت‌های گارانتی روزانه را بررسی کنید:

برنامه تورنومنت‌های گارانتی روزانه

زمان شروع سری عنوان تورنومنت مبلغ ورودی مبلغ گارانتی
13:30 Red Daily Red $15 $15 $600
13:30 Blue Daily Blue $30 $30 $1,200
14:30 Red Daily Red $25 $25 $1,500
14:30 Blue Daily Blue $5 $5 $300
15:30 Red Daily Red $50 $50 $2,500
15:30 Blue Daily Blue $20 $20 $1,000
16:30 Blue Daily Blue $120 $120 $4,000
16:30 Blue Daily Blue $60 $60 $2,000
17:30 Red Daily Red $40 $40 $2,500
17:30 Green Daily Green $100 $100 $3,500
18:30 Green Daily Green $150 $150 $5,000
18:30 Blue Daily Blue $50 $50 $2,000
19:30 Red Daily Red $30 $30 $2,000
19:30 Main Event Daily Main Event $88, 20K GTD $88 $20,000
20:30 Blue Daily Blue $100 $100 $4,000
20:30 Green Daily Green $60 $60 $2,300
21:30 Red Daily Red 6-Max $40 $40 $1,500
21:30 Blue Daily Blue $150 $150 $4,500
22:30 Blue Daily Blue $30 $30 $1,500
22:30 Green Daily Green $120 $120 $4,000
23:30 Blue Daily Blue $50 $50 $1,500
23:30 Green Daily Green 6-Max $60 $60 $2,300
00:30 Blue Daily Blue $100 $100 $2,300
00:30 Blue Daily Blue $10 $10 $500
01:30 Blue Daily Blue $40 $40 $1,500
01:30 Red Daily Red $5 $5 $250
02:30 Blue Daily Blue $20 $20 $800
02:30 Red Daily Red $60 $60 $2,000
03:30 Blue Daily Blue $15 $15 $600
03:30 Green Daily Green $25 $25 $800
04:30 Blue Daily Blue $5 $5 $200
05:30 Red Daily Red 6-Max $10 $10 $300
06:30 Blue Daily Blue $20 $20 $600
07:30 Red Daily Red $15 $15 $300
08:30 Blue Daily Blue $10 $10 $300
09:30 Blue Daily Blue 6-Max $20 $20 $600
10:30 Red Daily Red $15 $15 $600
11:30 Blue Daily Blue $10 $10 $300
12:30 Red Daily Red $5 $5 $200
12:30 Blue Daily Blue $25 $25 $600

دیدگاهتان را بنویسید