تورنومنت عشق اوماها !
تورنومنت‌ها

تورنومنت‌های اوماها

از اوماها سیر نمی‌شوید؟ جای درستی آمده‌اید.

عشق اوماها! (Omaholic)

تورنومنت‌های اوماها هر روز و هر ساعت برقرار هستند. یکشنبه‌ها همه‌ی استخر جایزه‌های تورنومنت‌های گارانتی عشق اوماها دو برابر می‌شوند. هیجان اکشن‌ها و احتمالات نامتناهی اوماها با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. پس اگر هنوز تجربه‌اش را نداشته‌اید، چرا هر چه زودتر امتحانش نکنید؟

بازیکنانی که دوست دارند چالش حرفه‌ای شدن در اوماها را با هیجان جمع کردن امتیاز شکار تلفیق کنند، می‌توانند تورنومنت‌های امتیازی اوماها را بازی کنند، درست مانند سری شکارچیان امتیاز، ولی با اکشن اوماهای بیشتر!

 

دانلود اپلیکیشن و ثبت نام

 

برنامه روزانه زمان‌بندی تورنومنت‌های اوماها را بررسی کنید:

برنامه زمان‌بندی تورنومنت‌های اوماها

نام تورنومنت زمان ورودی مبلغ گارانتی
Omaholic $1 04:30 $0.90 + $0.10 $30
Omaholic $5 06:30 $0.45 + $0.50 $100
Omaholic $1 08:30 $0.90 + $0.10 $30
Omaholic $5 10:30 $0.45 + $0.50 $100
Omaholic $1 12:30 $0.90 + $0.10 $40
Omaholic $5 02:30 $0.45 + $0.50 $150
Omaholic $1 04:30 $0.90 + $0.10 $50
Omaholic $25 16:30 $22.75 + $2.25 $600
Omaholic Bounty $22 17:30 $10 + $10 +$2 $600
Omaholic $5 16:30 $0.45 + $0.50 $200
Omaholic $25 18:30 $22.75 + $2.25 $800
Omaholic Bounty $11 19:30 $5 + $5 + $1 $400
Omaholic $1 20:30 $0.90 + $0.10 $50
Omaholic $25 20:30 $22.75 + $2.25 $800
Omaholic $100 20:30 $92 + $8 $2,000
Omaholic Bounty $22 21:30 $10 + $10 +$2 $800
Omaholic $5 22:30 $0.45 + $0.50 $200
Omaholic $25 22:30 $22.75 + $2.25 $600
Omaholic Bounty $11 23:30 $5 + $5 + $1 $400
Omaholic $1 00:30 $0.90 + $0.10 $40
Omaholic $5 20:30 $0.45 + $0.50 $150

دیدگاهتان را بنویسید