بیمه آل این پوکر
امکانات پوکر‌وایراهنمای سایت پوکر‌وای

قابلیت ویژه بیمه آل-این در پوکروای

دیگر نگران بدشانسی و باخت بد نباشید

باخت بد همیشه ممکن است اتفاق بیافتد! بیمه آل این در پوکر به شما کمک می‌کند با بدشانسی در پوکر مقابله کنید.

 • وقتی پوکر بازی می‌کنید، ممکن است درصد برد شما بسیار بیشتر از درصد برد حریفانتان باشد. برای مثال شرایط زیر را در نظر بگیرید.

بیمه بدشانسی در پوکر

 • با این وجود ممکن است با یک برگ برنده بیرونی حریف که هنوز باقی مانده است دچار یک باخت بسیار بد شوید.

بیمه بدشانسی در پوکر

 • بیمه آل این در پوکر به شما کمک می‌کند که بردتان را مدیریت کنید و از آن در مقابل موقعیت باخت بد که مثال آن را دیدید محافظت کنید.

بیمه آل این در پوکر چیست؟

 • بیمه آل-این بیمه ای است که شما را در مقابل برگ برنده‌های بیرونی که حریفتان دارد بیمه می‌کند.
 • بیمه آل-این برای فلاپ به شما پیشنهاد نمی‌شود.
 • شما می‌توانید در فلاپ شرایط بیمه را برای کارت ترن و در ترن برای کارت ریور قبول کنید.
 • شما می‌توانید حق بیمه را با مستثنی کردن بعضی از برگ برنده های بیرونی حریف که فکر می‌کنید رو نخواهند شد، کم کنید.

 بیمه آل-این چه زمانی فعال می شود؟

این امکان وقتی معیارهای زیر برقرار باشد در دسترس شما قرار می‌گیرد:

 • فقط دو بازیکن در پات باقی مانده باشند و در موقعیت آل-این باشند.
 • دست شما باید دست برتر باشد.
 • بیمه آل-این در صورتی قابل اجرا می‌شود که تکرار دو یا سه باره پذیرفته نشده باشد.

فارغ از اینکه درصد برد چقدر باشد، بازیکنی که دست بهتر را در هر مرحله جاری دارد (با مقایسه کارت‌های در دست و کارت‌های مشترک رو شده) دست برتر را دارد و او است که می‌تواند امکان بیمه آل این در پوکر را به کار گیرد.

اگر بازیکنان درگیر در شرایط مساوی باشند و برگ‌های بیرونی هنوز برای مراحل بعدی موجود باشند که بتوانند برنده و بازنده را مشخص کنند، در آن صورت امکان بیمه در موقعیت مساوی هم وجود خواهد داشت.

 • باید حریفتان 14 برگ برنده بیرونی یا کمتر داشته باشد که با رو شدن آنها بتوانئ شما را شکست دهد.
 • اندازه پات باید حداقل 10 برابر اندازه بیگ بلایند باشد.
 • امکان بیمه آل-این در فلاپ و ترن به شما پیشنهاد می‌شود.

اصطلاحات مهم

 • برگ برنده های بیرونی (Outs) : کارت‌هایی که اگر بیاید حریفتان شما را شکست می‌دهد.
 • حق بیمه (Premium) : مبلغی که باید با قبول بیمه آل-این پرداخت کنید.
 • پرداخت (Payout) : مبلغی که به عنوان غرامت در صورت رو شدن یکی از برگ برنده های حریف به شما پرداخت می‌شود.

حق بیمه چطور محاسبه می شود؟

 • حق بیمه (Premium) = مبلغ پرداختی (Payout) تقسیم بر ضریب شانس (odds)
 • سقف مبلغ پرداختی که توسط حداکثر حق بیمه قابل دریافت است، برابر با اندازه پات اصلی است، و بنابراین حداکثر حق بیمه طوری تنظیم می شود که پات اصلی را پوشش دهد.

بیمه بدشانسی در پوکر

حداکثر مبلغ پات که می‌توانید تنظیم کنید در فلاپ و ترن به اندازه زیر است:

 1. 20% اندازه پات در فلاپ (قبل از اینکه کارت ترن رو شده باشد)
 2. 45% اندازه پات در ترن (قبل از اینکه کارت ریور رو شده باشد)

فایده خارج کردن برخی برگ برنده ها قبل از قبول بیمه چیست؟

 • لازم نیست برای برگ برنده‌هایی که عمیقا فکر می‌کنید توسط بازیکنان دیگر فولد شده‌اند، پرداخت انجام دهید. در این موارد می‌توانید هنگام پرداخت بیمه این کارت‌ها را از بیمه خارج کنید.
 • با خارج کردن برگ برنده‌های غیر ضروری، هزینه کلی کاهش می‌یابد، چرا که لازم نیست حق بیمه برگ‌هایی که از بیمه خارج کرده اید را پرداخت کنید.
 • ولی یک میزان اضافی به صورت خودکار به حق بیمه اضافه می‌شود برای حالتی که یکی از برگ‌های خارج شده در مرحله بعدی رو شود.

مبلغ اضافی برای برگ های خارج شده از بیمه = حق بیمه اصلی تقسیم بر ضریب شانس برگ های حذف شده

 • مثال زیر را برای محاسبه حق بیمه هنگام خارج کردن بعضی از کارتها از بیمه در نظر بگیرید.

وقتی تمام برگ برنده های حریف برای بیمه انتخاب شده‌اند:

 • اگر 11 برگ را انتخاب کنید، ضریب شانس 11 کارت برابر با 2/3 است.
 • برای دریافت 34/5$ حق بیمه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

15$ = 34/5$ تقسیم بر 2/3

بیمه بد بیت در پوکر

وقتی 5 کارت از 11 کارت را برای بیمه انتخاب می‌کنید:

 • اکر 5 کارت را انتخاب کرده باشید ضریب 5 کارت انتخاب شده 6 می شود و ضریب 6 کارت خارج شده 5 می‌شود.
 • برای دریافت 34/5$، حق بیمه به شکل زیر محاسبه می‌شود:

6/9$ = (34/5$ تقسیم بر 6) + (5/75$ تقسیم بر 5)

بیمه بد بیت در پوکر

اگر برگ برنده‌های بازیکنی که دست برتر را ندارد در مرحله بعد رو شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

بیمه آل این پوکر

 • اگر یکی از کارتهایی که بیمه کرده‌اید در مرحله بعد رو شود، قادر خواهید بود که مبلغ پرداختی (Payout) بیمه را دریافت کنید.
 • ولی اگر یکی از برگ‌هایی که از بیمه خارج کرده‌اید رو شود فقط پرداختی مربوط به آن کارت را دریافت می‌کنید. در این مورد میزان میزان Payout که دریافت می کنید تقریبا برابر با حق بیمه اصلی است که پرداخت کرده اید، پس با آن متعادل می‌شود.
 • اگر هیچ کدام از این برگ‌ها در ترن رو نشدند شما به صورت خودکار با پیشنهاد بیمه آل-این برای کارت ریور مواجه خواهید شد.
 • اگر بعد از اینکه بیمه ریور را قبول کردید هیچ کدام از برگ‌های بیمه شده در ریور رو نشدند حق بیمه به صورت خودکار از پات که شما برده اید کسر می‌شود.
 • استثنا: اگر یکی از کارت‌های بیمه شده در ترن رو شود و Payout را دریافت کنید، ولی در ریور دوباره کارتی رو شود که شما را برنده کند. در آن صورت هم Payout و هم پات را دریافت می‌کنید.

ضریب های مربوط به بیمه

 • در جدول زیر ضریب (Odds) مربوط به هر تعداد برگ برنده بیرونی (Outs) حریف برای بازی هولدم و اوماها نشان داده شده است.

بیمه آل این پوکر وای


یک مثال با جزئیات در مورد بیمه اجباری برای کارت ریور در ادامه آورده می شود:
بیمه اجباری برای کارت ریور چیست؟

بیمه آل  این در پوکر برای کارت ترن

بیمه آل این در پوکر

 • بازیکن A همه برگ برنده‌های حریف را برای بیمه انتخاب کرده است و حق بیمه روی 3/09$ برای پات اصلی به اندازه 49/40$ تنظیم شده است.

حق بیمه آل این در پوکر

بیمه آل این در پوکر برای کارت ریور

بیمه آل این در پوکر

 • روی ترن 10 خشت آمده است و بازیکن A هنوز دست برتر را دارد.
 • تعداد برگ برنده‌ها همان 2 عدد است.
 • از آن جایی که شما در واقع حق بیمه را در فلاپ پرداخت نکرده‌اید شما باید 3/09$ را درصورتی که برنده دست نباشید، پرداخت کنید.
 • در این حالت بیمه اجباری برای دادن امکان پرداخت حق بیمه برای ترن وجود دارد، و فقط وقتی فعال می شود که شما همچنان دست برتر را در ترن داشته باشید.

محاسبه حق بیمه آل این در پوکر

 • وقتی تعداد برگ برنده‌ها برای ریور 14 عدد یا کمتر باشد می‌توانید حق بیمه بیشتری پرداخت کنید تا میزان بیشتری تحت پوشش قرار گیرد.
 • وقتی تعداد برگ برنده‌ها از 14 بیشتر باشد، payout به صورت اتوماتیک روی حق بیمه برای کارت ترن تنظیم می‌شود و به صورت خودکار می‌توانید برای بیمه برای کارت ریور انتخاب داشته باشید.
 • بیمه اجباری برای ریور برای هنگامی مورد نیاز است که یکی از کارت‌های بیمه شده در ترن رو نمی‌شود ولی در ریور رو می‌شود.
 • هدف از بیمه اجباری این است که هنگامی که کارت ریور شما را بازنده می‌کند، حق بیمه شما برای ترن پوشش داده شود.
 • بنابراین در موقعیتی که بیمه کارت ریور را انتخاب کردهاید، در فلاپ هنگام خرید بیمه برای کارت ترن، حق بیمه‌ای که میزان بیمه را تضمین می‌کند روی حداقل تنظیم می‌شود و payout مطابق آن محاسبه می‌شود.
 • اگر تعداد برگ برنده‌ها بعد از رو شدن کارت ریور به حداقل 15 کارت افزایش یابد و بنابراین دیگر قادر به به کارگیری بیمه نباشید، payout به صورت خودکار روی حق بیمه ترن تنظیم می‌شود و شما به صورت خودکار با انتخاب برای بیمه ریور مواجه می‌شوید.
 • در این حالت بیمه اجباری به صورت ریر محاسبه می‌شود:

حق بیمه اجباری برای کارت ریور = (حق بیمه کارت ترن) تقسیم بر (ضریب برگ برنده های بیرونی روی ریور)

توضیحات پاپ-آپ بیمه آل این در پوکر

بیمه آل این پوکر - شرح پاپ-آپ

شرح:

 1. رتبه دست برتر
 2. رتبه دست ضعیف‌تر
 3. پات اصلی – مبلغ پات مربوط به بیمه
 4. کارت‌های دست برتر
 5. کارت های مشترک
 6. کارت های دست ضعیف‌تر
 7. تعداد اوت‌ها – تعداد
 8. ضریب (Odds) ضریب آمدن کارتهای انتخاب شده
 9. کارت های برگ برنده های بیرونی – می‌توانید به صورت دستی بعضی برگ‌ها را مستثنی کنید.
 10. Payout مبلغ پرداختی به شما در صورت باخت
 11. حق بیمه
 12. شاسی تنظیم حق بیمه شاسی را بالا و پایین ببرید تا حق بیمه را به صورت دستی تنظیم کنید.
 13. سرمایه گذاری من – میان‌بُر برای تنظیم مبلغ Payout برای پوشش سرمایه گذاری بازیکن با دست برتر
 14. احتیاجی نیست
 15. زمان – 20 ثانیه برای زمان اولیه داده می شود – برای استفاده از time bank روی ساعت کلیک کنید.
 16. خرید بیمه – روی گزینه کلیک کنید تا بیمه را خریداری کنید

دیدگاهتان را بنویسید