سبک بازی پوکر
مقالات

بازی آهسته در پوکر

بازی آهسته در پوکر

سبک بازی پوکر – بازی آهسته (Slowplaying)

دیوید اسکلنسکی در کتاب نظریه پوکر، انواع سبک بازی پوکر را معرفی می‌کند و شرایط ایده‌آل برای بازی آهسته را به شرح زیر بیان می‌کند:

  1. «باید دست بسیار قدرتمندی داشته باشید.
  2. باید شانس خوبی وجود داشته باشد که کارت رایگان یا ارزانی که به سایر بازیکنان می‌دهید، باعث شود به دست خوبی ارتقا پیدا کنند (پایین‌تر از دست شما).
  3. کارت رایگان باید شانس کمی برای ارتقای دست یک نفر به دست بهتر از شما و یا حتی دادن یک draw به آن‌ها داشته باشد.
  4. باید مطمئن باشید که با نشان دادن تهاجم، بازیکنان دیگر را بیرون خواهید کرد، ولی اگر این کار را نکنید شانس خوبی برای بردن یک پات بزرگ دارید.
  5. اندازه پات نباید هنوز خیلی بزرگ باشد.»

مهر تأییدی بر کیفیت این کتاب این است که اگرچه اسکلنسکی بیشتر این کتاب را در مضمون سبک بازی پوکر با ساختار شرط‌بندی فیکس‌شده نگاشته است، ولی توصیه او به مقدار زیادی در بازی‌های با ساختار شرط‌بندی بزرگ مثل هولدم نامحدود (NLHE) و پات‌لیمیت اوماها (PLO) که امروزه محبوب‌تر هستند، قابل کاربرد است. تنها چیزی که به نظر من می‌تواند به این لیست اضافه شود تا برای این بازی‌ها کاربردی‌تر گردد این است که شما باید مزایای بازی آهسته را در مقایسه با چیزی که می‌توانستید از دست‌های خوب پایین‌تر از خود که ممکن بود سه مرحله شرط شما را کال کنند، ولی به دلیل بازی آهسته شما پات کوچک‌تری باخته‌اند، سبک و سنگین کنید. در بازی‌های با ساختار شرط‌بندی فیکس، اگر روی فلاپ آهسته بازی کنید، این کار معمولاً یک شرط کوچک هزینه دارد.

در بازی‌های با شرط‌های بزرگ، این هزینه برای شما بسیار بیشتر است، چرا که اندازه پات و شرط‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، یک پات بزرگ‌تر روی فلاپ به معنای پات بزرگ‌تر روی ترن و پات خیلی بزرگ‌تر و درنتیجه شرط خیلی بزرگ‌تر روی ریور خواهد بود. بنابر‌این بازی آهسته در بازی با شرط‌های بزرگ هزینه خیلی بیشتری نسبت به بازی آهسته در بازی با شرط‌های فیکس دارد. البته چنانچه خواهیم دید ممکن است همچنان بازی صحیحی باشد ولی شرایط برای این سبک بازی پوکر باید حتی از شرایطی که اسکلنسکی گفته است ایده‌آل‌تر باشد.

شرح

فرض کنید روی فلاپ با توجه به کارت‌های رو شده، بهترین دست ممکن را دارید و پات در حال حاضر 100$ است. وقتی برای کسب ارزش شرط می‌بندید، تصمیم می‌گیرید که حدود 80% پات شرط ببندید. البته در ابتدا باید تصمیم بگیرید که باید سه مرحله شرط ببندید و یا فلاپ را چک بدهید و روی ترن و ریور شرط ببندید.

اگر شرط 80$ شما روی فلاپ کال شود، اندازه فلاپ در ترن 260$ خواهد بود. هشتاد درصدِ 260$ حدود 210$ خواهد بود، که اگر کال شود، اندازه پات در ریور 670$ خواهد بود. بنابراین اندازه شرط ریور شما 536$ خواهد بود، و اگر حریف‌تان کال کند. شما در مجموع 826$ دلار با دست بسیار قدرتمندتان خواهید برد.

اگر به یه جای این کار، روی فلاپ چک بدهید، فقط دو شرط 80$ و 210$ را خواهید برد، که مجموع آن 290$ می شود. بنابراین بازی آهسته باید شانس کال شدن دو شرط اول شما را سه برابر کند تا عدم ساخت پات از روی فلاپ را توجیه کند.

مثال

شما در حال بازی 10$/5$ NLHE با استک های 1000$ هستید. از موقعیت UTG+1 با 45$ بازی را با 77 باز می‌کنید. یک بازیکن شل و منفعل از SB شما را کال می‌کند و بقیه فولد می‌کنند. فلاپ K 7 2 می‌آید.

اگر حریف شما یک جفت بالاتر از 7 داشته باشد، 4% شانس دارد که روی ترن شما را ببرد. در غیر این صورت روی ترن به هیچ وجه نمی‌بازید. حتی اگر ترن به حریف‌تان یک Draw بدهد (پای رنگ یا استریت). می‌توانید اندازه شرط‌تان را روی ترن طوری تنظیم کنید که Odds صحیحی برای کال کردن نداشته باشد، که یکی دیگر از ملاحظات اسکلنسکی را در مورد سبک بازی پوکر آهسته برآورده می‌کند.

در اینجا علیرغم اینکه دست‌تان تقریباً غیر‌آسیب‌پذیر است، باید شرط ببندید. دست آشکاری برای حریف وجود دارد که بتواند شرط‌تان را کال کند: یک پرِ شاه. شما باید شروع با ساختن پات کنید تا در مقابل یک پر شاه پات بزرگی ببرید، حتی اگر این بدین معنی باشد که از دستی مثل QJ که ممکن است در صورت بازی آهسته روی ترن پِر شود، پول کمتری ببرید.

برای علت این امر، فرض کنید این بازیکن خودش هیچ گاه شرط نمی‌بندد ولی یک پر را هم با شرطی معادل 80$ پات فولد نخواهد کرد. همان‌طور که در بالا دیدیم، در صورتی که حریف‌تان روی فلاپ پِر شده باشد، بازی سریع‌تان با سِت، 826$ خواهد برد. چک دادن فلاپ و شرط بستن روی ترن و ریور برای شما 290$ می‌برد، در صورتی که حریفتان روی ترن پر شود.

دو برگ پر نشده، 12% مواقع روی ترن پر می‌شوند. بنابراین اگر حریف‌تان پر نشده باشد شانس 12% وجود دارد که با چک دادن فلاپ 290% ببرید، که باعث می شود ارزش چک دادن 8/34$ باشد.

وقتی حریف‌تان یک پر دارد، بازی آهسته روی فلاپ برای شما 536$ هزینه دارد بنابراین تنها کافی است 16% مواقع پر شده باشد که به بازی سریع را نسبت به بازی آهسته ارجحیت بدهد.

استک‌های کوچک‌تر

در مثال قبلی فرض کردیم که عمق استک‌ها به حدی باشد که بتوانید سه مرحله ارزش از دست‌تان دریافت کنید. هنگامی که یک یا دو شرط برای به وسط آمدن تمام پول کافی باشد، سبک بازی پوکر آهسته خیلی امن‌تر می‌شود، چرا که چک دادن یک مرحله باعث نمی‌شود که روی ریور چیزی از دست بدهید.

در این مثال اگر استک مؤثر حدود 400$-300$ بود، سبک بازی پوکر آهسته صحیح می‌شد. در این حالت وقتی حریف‌تان روی فلاپ پِر می‌شود شرطی را از دست نمی‌دهید، حتی اگر فلاپ را چک بدهید، بیشتر استک حریف‌تان را خواهید گرفت، پس حتی می‌توانید قبل از اینکه شروع به ساختن پات کنید، یک شانس هم به او برای پر شدن در ترن بدهید.

حریفان تهاجمی

سبک بازی پوکر آهسته در مقابل حریفانی که ممکن است بلوف‌های سنگین بزنند یا با دست‌های ضعیف‌تر شرط ببندند، ارزش بیشتری دارد. فرض کنید که در مثال بالا حریف روی شما پوزیشن دارد و شما فکر می‌کنید که اگر چک بدهید، حریف‌تان با تاپ‌پِر سه مرحله شرط به میزان 80% پات خواهد بست.

در این حالت، سبک بازی پوکر آهسته صحیح خواهد بود. نه تنها به او شانس پر شدن روی ترن را می‌دهید، بلکه حتی می‌توانید با چک-رِیز ریور پول بیشتری از او ببرید. حتی اگر کال نکند، نسبت به حالتی که خودتان روی فلاپ شرط بسته‌اید، چیزی از دست نداده‌اید.

توجه داشته باشید که اگر شما روی حریف پوزیشن داشته باشید، باید همچنان روی فلاپ شرط ببندید. دلیل این امر این است که حریف تهاجمی شما بعد از چک دادن‌تان دیگر شانسی برای شرط بستن با تاپ‌پر ندارد و شما آخرین نفر هستید.

لِه کردن دسته ورق‌ها

فقط به دلیل اینکه یک دست بزرگ روی فلاپ دارید لزوماً به این معنی نیست که تمام کارت‌های مرتبط با فلاپ در دست شما است. در مثال قبل حریف به راحتی می توانست تاپ‌پِر داشته باشد، دستی که تمایل دارد با آن یک پات بزرگ بازی کند، هر چند شما سِت شده‌اید.

اگر شما روی همان فلاپ، در دست تان KK داشه باشید، چک دادن بیشتر با عقل جور در می‌آید. تنها یک K باقی مانده است که حریف‌تان داشته باشد. و اگر چیزی کمتر از آن داشته باشد، حتی یک پر 7، خیلی خوشحال نخواهد بود.

و مهم‌تر از آن، هیچ کارت ترسناکی برایتان روی ترن وجود ندارد. تنها راه ممکن برای اینکه ترن باعث بهتر شدت دست حریف‌تان شود این است که او AA داشته باشد و ترن هم A بخورد که بسیار غیر‌محتمل است. محتمل‌تر این است که اگر روی ترن A بخورد، دستی مثل AJ که روی فلاپ ضعیف به نظر می‌رسید ناگهان به قدری قوی می‌شود که دو مرحله شرط شما را کال کند.

بستن شرط کوچک

بستن یک شرط کوچک حدود 1/4 تا 1/2 پات جایگزینی برای چک دادن در مواقعی است که قصد انجام سبک بازی پوکر آهسته دارید. فرض کنید که در حال بازی 10$/5$ NLHE با استک های 1000$ هستید. حریف‌تان از UTG با 30$ بازی را باز می‌کند. شما از UTG+1 با 77 کال می‌کنید، SB هم کال می‌کند و بقیه فولد می‌کنند. فلاپ T 7 5 می‌آید، و هر دو بازیکن به شما چک می‌دهند.

این فلاپ برای سبک بازی پوکر آهسته خطرناک است. کارت‌هایی هستند که اگر روی ترن بیایند حتی اگر به حریف‌تان دست بهتر را ندهند، اکشنِ شما را از بین می‌برند و برای حریفان‌تان کال کردن با دست‌های بدتر از دست شما، دشوار می‌کنند. به علاوه در مقابل حریفی که با دستی مثل T9 یا JJ می‌خواهد با چک دادن اندازه پات را کنترل کند، باید پات بزرگ‌تری بسازید.

از طرف دیگر احتمال اینکه هر کدام از بازیکنان دست خوبی داشته باشند کم است. به همان دلایلی که شما به بازی آهسته بی‌تمایل هستید، آن‌ها هم باید باشند. در اینجا بستن یک شرط بزرگ منجر به دو فولد می‌شود، که وقتی چنین دست قدرتمندی دارید بسیار باعث تاسف است.

یک شرط کوچک 33$، Odds فریبنده ولی اشتباهی به اکثر Draw ها برای دیدن یک کارت بیشتر می‌دهد. یک پای رنگ خالی یا یک پای استریت دو طرفه 8 اوت دارد که احتمال خوردن آنها را در ترن 16% می‌کند. ممکن است تا حدی شانس ضمنی (implied odds) برای خودشان به حساب بیاورند، ولی این برای شما هم صادق است. یکی از دلایلی که می‌خواهید Draw ها در بازی باقی بمانند این است که گاهی آنها برگ‌شان می‌خورد ولی شما هم به فول‌هاوس ارتقا پیدا می‌کنید و می‌توانید کل ژتون‌هایشان را ببرید.

گاهی نیز یک شرط کوچک می‌تواند به اشتباه، نشانه ضعف تلقی شود، و حریف‌تان را تحریک به رِیز کردن با یک Draw (و یا حتی کمتر از آن) کند. همچنین ممکن است یک حریف را تحریک کند که با دو تا کارت بالاتر از زمین مثل AK کال یا ریز کند، در صورتی برنامه‌اش فولد کردن در مقابل یک شرط بزرگ بوده است. شرط کوچک بستن می‌تواند انتخاب مناسبی برای حالتی است که فکر می‌کنید حریف‌تان ضعیف است ولی دست شما به حدی قدرت دارد که از روی فلاپ شروع به ساختن پات کنید.

دست های نسبتاً قوی

دست‌های خوب (ونه عالی) مثل تاپ‌پِر نسبت به دست‌های بسیار قوی مثل سِت یا استریت، انتخاب‌های بهتری برای بازی آهسته می‌باشند. اگر فکر می‌کنید دست‌تان به حدی قوی نیست که روی هر سه مرحله برای ارزش شرط ببندد، با چک دادن روی فلاپ یا ترن بر خلاف چک دادن با دست‌های بسیار قوی، چیزی از دست نمی‌دهید. برای دیدن چرایی این مطلب اجازه دهید مثال قبلی را با ایجاد تغییراتی اندک بررسی کنیم:

فرض کنید که در حال بازی 10$/5$ NLHE با استک های 1000$ هستید. بازیکن UTG با کال کردن بیگ بلایند وارد بازی می‌شود. شما از جایگاه دیلر با KJo به 45$ رِیز می‌کنید، و بقیه فولد می‌کنند. فلاپ K 7 2 می‌آید.

شما فکر می‌کنید که طیف دست‌هایی که UTG با آن لیمپ و کال می‌کند تماماً از پاکت جفت‌ها و دست‌های هم‌خال متوالی تشکیل شده، که سعی‌اش بر آن است که با هزینه کمی فلاپ را ببیند. هدفش در واقع این است که دو پر یا بهتر شود، بنابراین هرچند سعی خواهد کرد وقتی یک پر دارد بلوف حریفان را بگیرد، تنها در صورتی یک پات بزرگ بازی می‌کند که دست شما را برده باشد.

باید برنامه‌تان این باشد که فلاپ یا ترن را چک بدهید. حریف‌تان به هیچ وجه روی این فلاپ یک Draw نخواهد داشت. پس در بهترین حالت اگر دستی مثل 78یا 67 داشته باشد، 5 اوت خواهد داشت. با یک پاکت جفت، تنها دو اوت خواهد داشت. و با یک دست هم‌خال متوالی که روی فلاپ پر نشده، به هیچ وجه روی ترن شما را نمی‌برد.

احتمال اینکه دست حریف‌تان در ترن قدرتمند شود به طوری که همچنان به شما ببازد، پایین است، ولی در ترن می‌تواند به راحتی پر شود و یا یک Draw پیدا کند که برای کال کردن یک یا حتی دو شرط مناسب باشد. با این فرض که شما هدف‌تان از ابتدا کسب سه مرحله ارزش از تاپ پر تان نبود، با چک دادن در مراحل اولی، چیز زیادی از دست نخواهید داد.

در مقابل حریفان سرراست که معمولاً دست خودشان را بازی خواهند کرد، من اکثراً فلاپ را چک خواهم داد و در صورتی که حریف شرط ببندد روی ترن و اکثر ریورها کال می‌کنم، و اگر چک بدهد ترن و ریور را شرط می‌بندم.

اکثر بازیکنان سطح بالا معمولا روی فلاپ انتظار C-bet دارند و به چک دادن شما شک می‌کنند. آن‌ها به درستی چک شما را به دستی تعبیر می‌کنند که نیازی به بلوف ندارد، و متعاقباً اشتباه خیلی بزرگی در مراحل بعدی نخواهند کرد. در مقابل این حریفان بهتر است روی فلاپ C-bet مورد انتظار آن‌ها را انجام دهید، اکثر ترن‌ها را چک بدهید و روی ریور هم سعی کنید شرط ببندید تا ارزش بیشتری کسب کنید.

توازن

تا حالا مزایای بازی آهسته را «به طور مطلق» بررسی کرده‌ایم، بدین معنی که نحوه بازی شما با دست‌های دیگر موجود در طیف خود را مورد لحاظ قرر نداده‌ایم. شرایطی وجود دارد که تصمیم می‌گیرید یک دست بسیار قدرتمند را به سبک بازی پوکر بازی کنید تا اعتبار چک‌ها و کال‌هایتان افزایش یابد و همچنین بلوف‌هایتان هنگامی که دست‌های ضعیف‌تان را به همین شیوه بازی می‌کنید به خطر نیافتند.

برای مثال اگر KK تنها دست قدرتمندی باشد که با آن روی فلاپ k72 چک می دهید، بازیکنان دیگر می‌توانند با بلوف زدن در ترن و ریور از بازی شما بهره‌برداری کنند. حتی اگر گاهی به تاپ سِت برخورد کنند، شما مواقع خیلی بیشتری فولد خواهید کرد.

درسی که اینجا وجود دارد این است که لازم است شما دست‌هایی را چک بدهید که به حدی خوب باشند که روی ترن و ریور شرط‌ها را کال کنند، ولی لازم نیست که فقط با قدرتمندترین دست‌های طیف خود این کار را بکنید. دست‌های نسبتاً قوی که در بالا به آن اشاره شد معمولاً گزینه‌های بهتری نسبت به ستِ 7 برای «چک برای توازن» هستند. مجدداً اشاره می‌شود که هزینه‌ای که با قرار دادن AK در طیف چک روی فلاپ می‌پردازید بسیار کمتر از هزینه‌ای است که با قرار دادن 77 در طیف چک فلاپ، می‌پردازید.

نتیجه‌گیری

هنگامی که دست‌تان به حد کافی برای سه مرحله شرط بستن قدرتمند است، در یک بازی با شرط بزرگ، ریسک بزرگی با انجام بازی آهسته می‌کنید. این نوع بازی می‌تواند گاهی توجیه داشته باشد، ولی انجام آن، شرایط خاص‌تری نسبت به بازی‌های با شرط فیکس لازم دارد.

 

اگر دوست دارید با سبک های دیگر بازی پوکر آشنایی بیشتری پیدا کنید نگاهی به بازی سفت و تهاجمی بیاندازید.

دیدگاهتان را بنویسید