آموزش پوکر اوماها
آموزش پوکر

آموزش مقدماتی پوکر اوماها

پوکر اوماها یک بازی هیجان‌انگیز است که از تگزاس هولدم نشات گرفته است. هر بازیکن ۴ کارت دریافت می‌کند که متعلق به خود او است. همچنین مشابه با هولدم ۵ کارت مشترک نیز روی میز قرار می‌گیرد. در بازی اوماها هر بازیکن باید دقیقا از ۲ کارت از چهار کارت خود و ۳ کارت از پنج کارت روی میز برای ساخت بهترین دست ۵‌کارته خود استفاده کند. نه بیشتر، و نه کمتر. برای کسب اطلاعات بیشتر ادامه آموزش را مطالعه کنید.

انواع پوکر اوماها

پات-لیمیت اوماها – هر بازیکن می‌تواند حداکثر به اندازه مبلغ پات ریز دهد. این نوع محبوب‌ترین فرم بازی اوماها است.

نولیمیت اوماها – بازیکن در هر زمان می‌تواند هر چقدر که خواست ریز بدهد.

فیکسد-لیمیت اوماها – محدودیت‌های از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای سقف شرطبندی‌ها در هر مرحله وجود دارد.

در ادامه توضیح کلی درباره نحوه بازی کردن پوکر اوماها خواهیم داد. قوانین همه فرم‌های اوماها مشابه بوده و صرفا ساختار شرطبندی در آن‌ها متفاوت است. برای مشاهده جزییات بیشتر خواندن مقاله را ادامه دهید.

چگونه پوکر اوماها بازی کنیم

آموزش استراتژی‌های پایه

پات-لیمیت و نولیمیت اوماها بر اساس میزان بلایندها معرفی می‌شوند (به طور مثال اوماها 2$/1$ بازی‌ای با اسمال-بلایند 1$ و بیگ-بلایند 2$ است).

شرطبندی در پری-فلاپ از اولین نفر سمت چپ بیگ-بلایند شروع می‌شود (مشابه با هولدم).

در فیکسد-لیمیت اوماها بیگ-بلایند هم‌اندازه با ریز کوچک و اسمال-بلایند به صورت نرمال نصف بیگ-بلایند است، البته این میزان با توجه به استیک میز متفاوت است. به طور مثال بازی 4$/2$ لیمیت، اسمال-بلایند 1$ و بیگ-بلایند 2$ است. همچنین در بازی 30$/15$ لیمیت اسمال-بلایند 10$ و بیگ-بلایند 15$ است.

پس از قرار گرفتن بلایندها هر بازیکن ۴ کارت دریافت می‌کند. شرطبندی به صورت ساعت‌گرد و از بازیکن آندردگان (UTG یا نفر سمت چپ بیگ-بلایند) انجام می‌شود.

آموزش پوکر اوماها

پری-فلاپ

پس از قرار گرفتن بلایندها روی میز و پخش شدن کارت‌ها اولین مرحله شرطبندی آغاز خواهد شد. این عمل از بازیکن سمت چپ بیگ-بلایند شروع می‌شود. هر بازیکن آپشن فولد، کال و ریز را دارد. به طور مثال، اگر بیگ-بلایند 2$ باشد، او می‌تواند 2$ کال کند و یا حداقل 4$ ریز دهد. سپس به صورت ساعت‌گرد بازیکنان بعدی بازی را ادامه خواهند داد.

نکته: ساختار شرطبندی در فرم‌های مختلف بازی متفاوت است. در ادامه در مورد نحوه شرطبندی در پات-لیمیت و نولیمیت صحبت خواهیم کرد.

شرطبندی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که تمام بازیکنان اکتیو (کسانی که کارت خود را فولد نداده‌اند) مبالغ مساوی‌ای را روی میز قرار دهند.

فلاپ

پس از اینکه اولین دور شرطبندی به پایان رسید، فلاپ روی زمین قرار می‌گیرد. فلاپ متشکل از ۳ کارت نمایان است که برای همه بازیکنان به صورت مشترک استفاده می‌شود. بازی از اولین بازیکن سمت چپ دیلر به صورت ساعت‌گرد آغاز می‌شود. بازیکنان برای بار دوم شرطبندی می‌کنند. در فرم فیکسد-لیمیت، در پری-فلاپ و فلاپ تمام ریزها به اندازه استیک کوچک هستند (به طور مثال در بازی 4$/2$ مقدار ریز 2$ می‌باشد).

ترن

وقتی که شرطبندی در فلاپ به پایان رسید، ترن می‌خورد. ترن چهارمین کارت مشترک در بازی اوماها است. بازی از اولین بازیکن سمت چپ دیلر مشابه با فلاپ انجام می‌شود. – در بازی فیکسد-لیمیت، محدودیت ریزها افزایش یافته و به اندازه استیک بزرگ می‌شود (به طور مثال در بازی 4$/2$ سقف ریز به 4$ می‌رسد).

ریور

وقتی که شرطبندی روی ترن به پایان رسید، آخرین کارت با عنوان ریور به صورت نمایان روی میز قرار می‌گیرد. ریور پنجمین و آخرین کارت مشترک و چهارمین مرحله شرطبندی است. دور آخر شرطبندی نیز کاملا مشابه با فلاپ و ترن انجام می‌شود.

آموزش پوکر اوماها

شوداون

پس از دور آخر شرطبندی اگر بیشتر از یک بازیکن در بازی باقی مانده باشد، آخرین نفری که ریز داده کارت خود را نشان می‌دهد، و سپس بقیه بازیکنان کارت خود را به صورت ساعت‌گرد شو می‌کنند، اگر روی ریور کسی ریز نداده بود شو کردن از اولین نفر سمت چپ دیلر آغاز می‌شود. بازیکنی که بهترین دست را دارد برنده پات خواهد شد. به یاد داشته باشید در اوماها بازیکنان می‌توانند فقط از دو کارت خود و سه کارت از روی زمین استفاده کنند، نه کمتر و نه بیشتر. اگر حالتی پیش آمد و قدرت دست‌ها مساوی بود، پات بین بازیکنان تقسیم خواهد شد.

بعد از اینکه پات به برنده داده شد، دست جدیدی پخش می‌شود و بازی با روند قبلی پیش می‌رود. البته دقت کنید که دیلر باتون به بازیکن سمت چپ دیلر انتقال می‌یابد.

پات-لیمیت، نولیمیت و فیکسد لیمیت

در این قسمت از آموزش به بررسی فرم‌های بازی می‌پردازیم. قوانین بازی در هر سه فرم یکسان است و تمایز فقط در ساختار شرطبندی می‌باشد:

پات-لیمیت اوماها

حداقل ریز در این فرم هم‌اندازه با مقدار بیگ-بلایند است، اما بازیکنان همیشه می‌توانند حداکثر هم‌اندازه پات ریز دهند.

حداقل ری-ریز: مقدار ریز در کمترین حالت باید برابر ریز قبلی همان دور باشد. به طور مثال اگر بازیکنی 5$ ریز داد، بازیکن بعدی برای ری-ریز حداقل باید 5$ مبلغ شرط را افزایش دهد (در مجموع 10$).

بیشترین ریز: هم‌اندازه با مبلغ پات، که از مبلغ فعلی پات به علاوه تمام ریزهای روی میز تشکیل می‌شود.

به طور مثال: اگر سایز پات 100$ بود و در دور فعلی شرطبندی هیچ ریزی داده نشده بود بازیکن می‌تواند حداکثر 100$ ریز دهد. بعد از این ریز بازی به نفر بعد انتقال پیدا می‌کند. او می‌تواند فولد دهد، کال کند و یا مبلغی بین حداقل و حداکثر ری-ریز کند. حداکثر ریز در این حالت 400$ است – ریزر باید در ابتدا 100$ را کال کند، این کال مبلغ پات را به 300$ می‌رساند، سپس روی مبلغی که کال کرده می‌تواند 300$ ریز دهد که در مجموع می‌شود 400$.

در پات-لیمیت اوماها هیچ محدودیتی برای تعداد ریزها یا cap وجود ندارد.

آموزش پوکر اوماها

نولیمیت اوماها

حداقل ریز در نولیمیت اوماها هم‌اندازه با مبلغ بیگ-بلایند است، همچنین بازیکنان می‌تواند هرچقدر که خواستند ریز دهند.

حداقل ری-ریز: در نولیمیت اوماها حداقل ریز باید دقیقا هم‌اندازه مقدار قبلی باشد. به طور مثال اگر بازیکنی 5$ ریز داد، بازیکن بعدی برای ری-ریز حداقل باید 5$ مبلغ شرط را افزایش دهد (در مجموع 10$).

حداکثر ریز: هم‌اندازه با مقدار استک (مقدار چیپ شما روی میز).

در نولیمیت اوماها نیز هیچ محدودیتی برای تعداد ریزها وجود ندارد.

فیکسد-لیمیت اوماها

شرطبندی در فیکسد-لیمیت اوماها یا به صورت ساده لیمیت، از پیش‌تعیین‌شده است. در پری-فلاپ و فلاپ مبلغ ریزها هم‌اندازه با بیگ-بلایند هستند. در ترن و ریور، اندازه ریزها دوبل می‌شود. در لیمیت اوماها تعداد ریزها برای هر بازیکن در هر دور ۴ عدد است. شامل بت (۱)، ریز (۲)، ری-ریز (۳) و کپ (۴).

در نرم‌افزارهای پوکر آنلاین ریز دادن بیش از این مبلغ امکان‌پذیر نیست. همچنین بت-اسلایدار آن‌ها به صورت خودکار برای این کار تنظیم می‌شود.

Hi/Lo و Omaha 8

فرم‌های دیگری از اوماها مثل Hi/Lo و Omaha8 نیز وجود دارند. در پوکر های-لو پات بین قوی‌ترین دست و ضعیف‌ترین دست تقسیم می‌شود و این کار سیستم بازی را به طور کلی تغییر می‌دهد.

امیدواریم که از این آموزش لذت برده باشید، با آرزوی موفقیت.

دیدگاهتان را بنویسید