مجله پوکروای

رقابت آنتونیو اسفندیاری و فیل هلموث

آنتونیو اسفندیاری فیل هلموث

اخیرا، فیل هلموث و آنتونیو اسفندیاری هر کدام ورودی ۲۰۰,۰۰۰$ را برای شرکت در دوئل های-استیک در ۳ راند قرار دادند. در واقع هلموث در راند اول ۵۰,۰۰۰$ وارد بازی کرد و توانست ۱۰۰,۰۰۰$ برنده شود، سپس در راند دوم ۲۰۰,۰۰۰$ برنده شد.

رقابت هدز-آپ آنتونیو اسفندیاری و فیل هلموث

آن‌ها در کازینوی آریا لاس‌وگاس به مصاف یکدیگر رفتند و هلموث توانست برای بار دیگر هت‌تریک کرده و آنتونیو اسفندیاری را شکست دهد. قبل از مسابقه فیل هلموث گفت که اگر برنده شود احتمالا پول خود را نقد خواهد کرد (آپشنی که بازیکنان پس از ۳ برد پیاپی دارند). در نهایت او ۴۰۰,۰۰۰$ را از بازی خارج کرد.

در ادامه ۶ دست برتری را که در این بازی پوکر اتفاق افتاد را برایتان مطرح می‌کنیم.

اولین قدم از فیل هلموث

در دست‌های اول جایی که بلایندها ۲۰۰/۴۰۰$ بودند، آنتونیو اسفندیاری با داشتن ۷Q مبلغ ۱,۰۰۰$ ریز داد. هلموث با داشتن KJ کال کرد و فلاپ ۸۱۰J خورد. هلموث بت ۴۰۰$ حریف خود را کال کرده و با خوردن A در ترن برای بار دوم چک داد.

اسفندیاری که استریت و فلاش‌دراو داشت ۳,۱۰۰$ بت کرد و هلموث نیز دوباره کال کرد. با خوردن ۳ کارت‌های روی میز کامل شده و اسفندیاری ۱۴,۱۰۰$ بلوف زد. هلموث که دست قویتری نسبت به او داشت کال کرد و توانست برنده پات ۳۷,۲۰۰$ شود.

فول‌هاوس شدن فیل هلموث

با وجود ۱,۶۰۰$ در پات، کارت‌های روی فلاپ K۷Q بودند. اسفندیاری با داشتن ۹Q چک داده و هلموث با داشتن ۷۷ مبلغ ۸۰۰$ بت می‌کند. حریف او را کال کرده و ترن ۳ می‌خورد.

اسفندیاری دوباره چک می‌دهد و بت ۳,۵۰۰$ هلموث را کال می‌کند. با خوردن ۳ در ریور اسفندیاری برای بار سوم چک داده و هلموث ۱۲,۰۰۰$ بت می‌کند.

اسفندیاری قبل از کال کردن گفت: «قراره پیر کینگ نشونم بدی.»، و در نهایت پات ۳۲,۳۰۰$ به سمت فیل هلموث روانه شد. در این بخش از بازی مجموع چیپ بازیکنان ۲۲۹K$ و ۱۷۰K$ بود.

هلموث برتری را از آنتونیو اسفندیاری می‌گیرد

هنگامی که بلایند بازی به ۵۰۰/۱۰۰۰$ رسید، هلموث با داشتن ۹Q لیمپ می‌کند و اسفندیاری با داشتن J۱۰ ریز داده مبلغ را به ۳,۳۰۰$ می‌رساند. فلاپ ۱۰۵Q می‌خورد و هر دو بازیکن با وجود پیر چک می‌دهند.

با خوردن Q در ترن اسفندیاری ۲,۷۰۰$ بت کرده و هلموث با وجود تری-آف-کایند شدن کال می‌کند و در ریور ۸ روی میز قرار می‌گیرد. اسفندیاری چک می‌دهد و پس از بت کردن ۷,۰۰۰$ از سمت فیل هلموث چیپ لیدری را دوباره به دست می‌گیرد.

فلاش در برابر فلاش

هنگامی که بلایندها به ۶۰۰/۱۲۰۰$ می‌رسد، فیل هلموث با ۹J لیمپ کرده و اسفندیاری نیز با داشتن ۲۸ چک می‌دهد. فلاپ ۴QJ می‌خورد و اسفندیاری با وجود فلاش‌دراو چک می‌دهد. هلموث ۱,۳۰۰$ بت کرده و با چک-ریز حریف به مبلغ ۴,۳۰۰$ روبرو می‌شود. هلموث ری-ریز کرده مبلغ را به ۱۰,۰۰۰$ می‌رساند و اسفندیاری کال می‌کند.

با خوردن A در ترن هر دو بازیکن فلاش می‌شوند اما این هلموث است که دست بهتری دارد. اسفندیاری ۱۶,۲۰۰$ بت می‌کند و هلموث کال کرده و در ریور ۱۰ روی میز قرار می‌گیرد. آنتونیو اسفندیاری برای بار دوم ۳۳,۸۰۰ بت می‌کند و فیل هلموث ۴۰,۰۰۰$ به آن اضافه کرده و ریز می‌دهد.

 اسفندیاری با عصبانیت می‌گوید: «واقعا جالبه…». با این وجود نمی‌تواند دست خود را فولد دهد و استک او به ۱۰۲K$ کاهش می‌یابد.

فیل هلموث استریت و فلاش‌دراو خود را فولد می‌دهد

رقابت بین آن‌ها با پات‌های کوچک و متوسط ادامه داشت تا جایی که هلموث شروع به آل-این زدن کرد، به طور مثال او با AQ هنگامی که اسفندیاری با داشتن ۵۵ مبلغ ۶,۰۰۰$ ریز داد، تصمیم گرفت ۱۴۴K$ آل-این بزند.

پس از این لحظات بلایندها به ۱,۵۰۰/۳,۰۰۰ رسیدند و اسفندیاری با داشتن ۹۹ ریز داده مبلغ را به ۶,۰۰۰$ می‌رساند و هلموث نیز با داشتن ۴۷ از بیگ-بلایند خود دفاع می‌کند.

 فلاپ ۳۵۲ می‌خورد و هلموث پس از چک دادن بت ۶,۵۰۰$ حریف خود را کال می‌کند و با قرار گرفتن ۵ در ترن دوباره چک می‌دهد. اسفندیاری ۱۵,۵۰۰$ بت می‌کند و هلموث فولد می‌دهد.

او می‌پرسد: «اگه روی فلاپ آل-این می‌زدم کال می‌کردی؟». اسفندیاری نیز متناسب با شخصیت همیشگی خود پاسخ می‌دهد: «فکر نمی‌کنم کسی با داشتن دست من توی چنین شرایطی فولد بده.»

نیک شولمن و علی‌نژاد که نظاره‌گر بازی بودند نیز موافقت خود را اعلام کردند.

دست پایانی بازی

در آخرین دست از این دوئل، جایی که بلایندها ۱,۵۰۰/۳,۰۰۰$ بودند، اسفندیاری با داشتن ۳A لیمپ کرده و هلموث با ۱۰A ریز داده مبلغ را به ۱۳,۰۰۰$ می‌رساند. اسفندیاری ۱۲۹K آل-این می‌زند و هلموث به سرعت کال می‌کند.

او می‌گوید «دست خوبی داری فیل…». فلاپ ۹AK می‌خورد، فیل هلموث کیکر قویتری داشته، با این حال خوردن ۹ می‌تواند باعث تقسیم شدن پات شود. ترن نیز J می‌خورد و تکرار آن نیز می‌تواند باعث چاپ شدن پات شود، اما در نهایت با خوردن ۸ در ریور دست به پایان می‌رسد.

 در نهایت فیل هلموث برنده بازی بوده و جایزه ۴۰۰,۰۰۰$ را به دست می‌آورد.او پیش از آن گفته بود که اگر برنده شود این دوئل را ادامه نخواهد داد.
امیدواریم که از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.