مجله پوکروای

عادات روانی پوکر بازان موفق : سرسختی ذهنی

عادات روانی پوکر بازان موفق سرسختی ذهنی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا یک روز می‌توانید خوب بازی کنید و یک روز دیگر بد بازی می‌کنید؟ خیلی از پوکر بازان احساس می‌کنند که از لحاظ عملکرد در یک رولر کوستر قرار دارند، به طوری که در یک دقیقه در بالاترین سطح بازی پوکر خود و بعد از آن در قعرش قرار دارند.

هر پوکر باز خبره ای می‌داند که واریانس زیادی در بازی پوکر وجود دارد و پوکر در واقع یک مسیر طولانی است. قدرت کنار آمدن از لحاظ ذهنی با بالا و پایین‌های بازی یکی از مهمترین مشخصه‌های یک پوکر باز عالی است. همه پوکر بازان عالی چیزی را از خود نشان می‌دهند که به سرسختی ذهنی معروف است.

به بیان ساده سرسختی ذهنی داشتن قابلیت ارائه بهترین بازی در هر موقعیت است. قدرت ذهنی خصوصا زمانی اهمیت زیادی پیدا می‌کند که با مشکلات، موانع، ناملایمات و شکست مواجه هستید – چه در زندگی شخصی و چه در میز پوکر . داشتن سرسختی ذهنی به شما اجازه بازی استوار را، فارغ از چالش‌هایی که ممکن است در میز پوکر یا هر جای دیگر داشته باشید، می‌دهد.

شواهدی وجود دارد که بالا و پایین‌هایی که در عملکرد پوکر وجود دارد مربوط به بالا و پایین شدن‌های روانی است. وقتی سرسختی و قدرت ذهنی پایین باشد احتمال ارائه بازی ضعیف بیشتر می‌شود. وقتی قدرت ذهنی بالا باشد، خوب بازی کردن تقریبا حتمی است. هدف شما به عنوان یک پوکر باز این است که یک ذهنیت قوی از لحاظ روانی ایجاد کنید فارغ از چالش‌های پیش رویتان به شما در ارائه بازی استوار کمک می‌کند.

خبر خوب این است که سرسختی موضوعی ذاتی نیست که با آن متولد شویم و می‌توانیم با راهکارهایی آن را تقویت کنیم. با تمرین‌ها و نمایش‌ ویژگی‌های زیر افزایش قدرت ذهنی ممکن می‌شود. پوکر باز هایی که از لحاظ ذهنی قوی هستند ویژگی‌های زیر را دارند:

ویژگی‌های پوکر بازان قوی از لحاظ ذهنی