مجله پوکروای

تام دوان و پل فوآ رکورد بزرگترین پات تاریخ پوکر تلویزیونی را شکستند (+ویدئو)

تام دوان پل فوآ بزرگترین پات تاریخ پوکر تلویزیونی

بزرگترین پات پوکر که شما بازی کرده‌اید چقدر بوده است؟ این یکی را ببینید. این هفته یک اپیزود جذاب دیگر از پوکرِ های استیک از کش گیمِ سوپر های رولرِ ترایتون منتشر شد که نقطه عطف آن پات بسیار بزرگی بود که بین پل فوآ و تام دوان بازی شد و رکورد بزرگترین پات تاریخ پوکر تلویزیونی شکسته شد.

واحد پولی که در این بازی پوکر مورد استفاده قرار گرفت وون کره جنوبی بود، و ۱ دلار آمریکا تقریبا برابر ۱،۱۱۵ وون کره جنوبی است. استیک بازی ₩۳M/₩۶M به همراه ₩۶M انتی از طرف بیگ بلایند بود و از استرادل‌ های  ₩۱۲M هم استفاده می‌کردند که یعنی ₩۲۷M در پات قبل از اینکه حتی کارتها پحش شود وجود داشت – یعنی حدود $۲۴,۳۰۰٫

فوآ در موقعیت استرادل بود که دید پاکت آس دارد. دومینیک نیچه از پوزیشن کات آف بازی را به با ریز به ₩۳۰M (معادل ۲۷،۰۰۰ دلار) باز کرد. بازی تا تام دوان در پوزیشن بیگ بلایند فولد شد. او آس و بی بی داشت و تصمیم گرفت به ₩۱۲۰M (102،۰۰۰ دلار) ری رِیز کند.

در این لحظه لکس ولدهوس مفسر برنامه پوکر تلویزیونی تحلیل خوبی از این که چطور استرادل پوکر تا حد زیادی تصمیم گیری پیش از فلاپ را تحت تاثیر قرار داد، ارائه می‌کند.

ولدهوس توضیح داد: « استرادل پوکر باعث می‌شود همه شل تر بازی کنند،» و متذکر شد که استرادل پوکر مثل یک بلایند اضافه عمل می‌کند.

«استرادل شرطی است که قبل از اینکه کسی کارتهایش را ببیند بسته می‌شود، پس پول مرده اضافی در وسط است و باعث می‌شود پوکر باز ها برای تصاحب آن تهاجمی تر بازی کنند.»

فوآ لحظه ای مکث کرد و سپس یک ری رِیز دیگر به ₩۳۲۰M کرد و اندازه کلی پات را به $۴۳۱,۱۰۰ رساند. این مقدار برای فراری دادن نیچه ( که دست شاه و بی بی داشت) کافی بود، و نوبت بازی دوباره به تام دوان رسید.

ولدهوس گفت: «این یکی از لحظه‌هایی است که تصویری که بازیکنان از تام دوان دارند ممکن است به ضررش تمام شود.» که اشاره او به بازی تهاجمی پی در پی او داشت که باعث می‌شود گاهی حریفان او نیز با طیف گسترده تری در مقابل او تهاجمی بازی کنند.

اما از بدشانسی تام دوان، در این لحظه دست پل فوآ در نوک برج طیف دستهای پیش از فلاپ قرار داشت.

تام دوان دست را با نزدیک به ۱/۱۵ کیلیون دلار آمریکا شروع کرده بود، و بعد از این که برای زمان طولانی فکر کرد، تصمیم گرفت همه ژتون‌هایش را وسط بگذارد و آل این کند، بعد از این که فوآ فورا کال کرد واکنش دوان نشان می داد که فهمیده کاملا گند زده است و فوآ که از دوستان تام دوان هم محسوب می‌شود پاکت آسش را نشان داد و شروع به خندیدن کرد!

مجموع پات نهایی این دست پوکر به $۲,۳۵۳,۵۰۰ رسید. 

رکورد قبلی بزرگترین پات پوکر 

 فیلم یکی از بزرگترین پات های تاریخ پوکر بین تام دوان و پل فوآ