مجله پوکروای

دومین پات بزرگ تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل آیوی)

بزرگترین پات تاریخ پوکر آنلاین

جالب است بدانید که ده پات بزرگ پوکر آنلاین همگی در بازی اوماها بوده است و حتی یک پات هولدم در بین آن‌ها دیده نمی‌شود. در تاریخ پوکر آنلاین دو پات بالای یک میلیون دلار وجود دارد که هر دو در اوماها و با شرکت ایزیلدور بوده است.

 

افسانه‌ای به نام Isildur1

 

شرح دومین پات بزرگ تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل آیوی)

در این دست ایزیلدور در مقابل فیل آیوی بازی می کرد که بسیاری او را بهترین بازیکن جهان می دانستند. آنها در میزهای با بلایند ۱۰۰۰$-۵۰۰$ مقابل هم قرار گرفتند. ایزیلدور K-K-۴ در دست داشت و شرط۴اُم فیل آیوی به اندازه ۲۷ هزار کال کرد.

فلاپ K-J-J بود که به ایزیلدور فول هاوس داد. هر رو بازیکن روی فلاپ چک دادند.

روی ترن ایزیلدور چک داد و شرط ۴۱ هزار دلاری آیوی را به ۱۷۷ هزار دلار چک-ریز کرد.

ریور زمین را به صورت K-J-J-T-۵ کامل کرد. و ایزیلدور آل این کرد.

آیوی کال کرد و پات به مبلغ ۱,۱۲۷,۹۵۵$ رسید. دست ایزیلدور که برنده بود رو شد و آیوی پات را واگذار کرد.

 

ویدئوی بزرگترین پات تاریخ پوکر آنلاین (ایزیلدور در مقابل فیل پاتریک آنتونیوس)