مجله پوکروای

قابلیت ویژه بیمه آل-این در پوکروای

بیمه آل این پوکر

باخت بد همیشه ممکن است اتفاق بیافتد! بیمه آل این در پوکر به شما کمک می‌کند با بدشانسی در پوکر مقابله کنید.

بیمه آل این در پوکر چیست؟

 بیمه آل-این چه زمانی فعال می شود؟

این امکان وقتی معیارهای زیر برقرار باشد در دسترس شما قرار می‌گیرد:

فارغ از اینکه درصد برد چقدر باشد، بازیکنی که دست بهتر را در هر مرحله جاری دارد (با مقایسه کارت‌های در دست و کارت‌های مشترک رو شده) دست برتر را دارد و او است که می‌تواند امکان بیمه آل این در پوکر را به کار گیرد.

اگر بازیکنان درگیر در شرایط مساوی باشند و برگ‌های بیرونی هنوز برای مراحل بعدی موجود باشند که بتوانند برنده و بازنده را مشخص کنند، در آن صورت امکان بیمه در موقعیت مساوی هم وجود خواهد داشت.

اصطلاحات مهم

حق بیمه چطور محاسبه می شود؟

حداکثر مبلغ پات که می‌توانید تنظیم کنید در فلاپ و ترن به اندازه زیر است:

 1. ۲۰% اندازه پات در فلاپ (قبل از اینکه کارت ترن رو شده باشد)
 2. ۴۵% اندازه پات در ترن (قبل از اینکه کارت ریور رو شده باشد)

فایده خارج کردن برخی برگ برنده ها قبل از قبول بیمه چیست؟

مبلغ اضافی برای برگ های خارج شده از بیمه = حق بیمه اصلی تقسیم بر ضریب شانس برگ های حذف شده

وقتی تمام برگ برنده های حریف برای بیمه انتخاب شده‌اند:

۱۵$ = ۳۴/۵$ تقسیم بر ۲/۳

وقتی ۵ کارت از ۱۱ کارت را برای بیمه انتخاب می‌کنید:

۶/۹$ = (۳۴/۵$ تقسیم بر ۶) + (۵/۷۵$ تقسیم بر ۵)

اگر برگ برنده‌های بازیکنی که دست برتر را ندارد در مرحله بعد رو شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

ضریب های مربوط به بیمه


یک مثال با جزئیات در مورد بیمه اجباری برای کارت ریور در ادامه آورده می شود:
بیمه اجباری برای کارت ریور چیست؟

بیمه آل  این در پوکر برای کارت ترن

بیمه آل این در پوکر برای کارت ریور

حق بیمه اجباری برای کارت ریور = (حق بیمه کارت ترن) تقسیم بر (ضریب برگ برنده های بیرونی روی ریور)

توضیحات پاپ-آپ بیمه آل این در پوکر

شرح:

 1. رتبه دست برتر
 2. رتبه دست ضعیف‌تر
 3. پات اصلی – مبلغ پات مربوط به بیمه
 4. کارت‌های دست برتر
 5. کارت های مشترک
 6. کارت های دست ضعیف‌تر
 7. تعداد اوت‌ها – تعداد
 8. ضریب (Odds) ضریب آمدن کارتهای انتخاب شده
 9. کارت های برگ برنده های بیرونی – می‌توانید به صورت دستی بعضی برگ‌ها را مستثنی کنید.
 10. Payout مبلغ پرداختی به شما در صورت باخت
 11. حق بیمه
 12. شاسی تنظیم حق بیمه شاسی را بالا و پایین ببرید تا حق بیمه را به صورت دستی تنظیم کنید.
 13. سرمایه گذاری من – میان‌بُر برای تنظیم مبلغ Payout برای پوشش سرمایه گذاری بازیکن با دست برتر
 14. احتیاجی نیست
 15. زمان – ۲۰ ثانیه برای زمان اولیه داده می شود – برای استفاده از time bank روی ساعت کلیک کنید.
 16. خرید بیمه – روی گزینه کلیک کنید تا بیمه را خریداری کنید