مجله پوکروای

تورنومنت‌های گارانتی‌ روزانه

گارانتی های روزانه

تورنومنت‌های گارانتی‌ روزانه

تورنمنت پوکر گارانتی روزانه در پوکروای محبوب‌ترین فرمت‌های بازی مورد علاقه بازیکنان را پوشش می‌دهد و مبلغ قابل توجه ۱۰۰,۰۰۰$ در روز را ارائه می‌کنند. همه گارانتی‌ها در روز یکشنبه دو برابر می‌شوند.

تورنمنت پوکر گارانتی روزانه قرمز، سبز و آبی هر روز هفته برگزار می‌شوند. ژتون‌های‌تان را بردارید و شانس‌تان را در استخر جایزه گارانتی شده در تورنومنت مورد علاقه خود امتحان کنید!

 

دانلود اپلیکیشن و ثبت نام

 

جدول زمان بندی تورنومنت‌های گارانتی روزانه را بررسی کنید:

برنامه تورنومنت‌های گارانتی روزانه

زمان شروع سری عنوان تورنومنت مبلغ ورودی مبلغ گارانتی
۱۳:۳۰ Red Daily Red $15 $۱۵ $۶۰۰
۱۳:۳۰ Blue Daily Blue $30 $۳۰ $۱,۲۰۰
۱۴:۳۰ Red Daily Red $25 $۲۵ $۱,۵۰۰
۱۴:۳۰ Blue Daily Blue $5 $۳۰۰
۱۵:۳۰ Red Daily Red $50 $۵۰ $۲,۵۰۰
۱۵:۳۰ Blue Daily Blue $20 $۲۰ $۱,۰۰۰
۱۶:۳۰ Blue Daily Blue $120 $۱۲۰ $۴,۰۰۰
۱۶:۳۰ Blue Daily Blue $60 $۶۰ $۲,۰۰۰
۱۷:۳۰ Red Daily Red $40 $۴۰ $۲,۵۰۰
۱۷:۳۰ Green Daily Green $100 $۱۰۰ $۳,۵۰۰
۱۸:۳۰ Green Daily Green $150 $۱۵۰ $۵,۰۰۰
۱۸:۳۰ Blue Daily Blue $50 $۵۰ $۲,۰۰۰
۱۹:۳۰ Red Daily Red $30 $۳۰ $۲,۰۰۰
۱۹:۳۰ Main Event Daily Main Event $88, 20K GTD $۸۸ $۲۰,۰۰۰
۲۰:۳۰ Blue Daily Blue $100 $۱۰۰ $۴,۰۰۰
۲۰:۳۰ Green Daily Green $60 $۶۰ $۲,۳۰۰
۲۱:۳۰ Red Daily Red 6-Max $40 $۴۰ $۱,۵۰۰
۲۱:۳۰ Blue Daily Blue $150 $۱۵۰ $۴,۵۰۰
۲۲:۳۰ Blue Daily Blue $30 $۳۰ $۱,۵۰۰
۲۲:۳۰ Green Daily Green $120 $۱۲۰ $۴,۰۰۰
۲۳:۳۰ Blue Daily Blue $50 $۵۰ $۱,۵۰۰
۲۳:۳۰ Green Daily Green 6-Max $60 $۶۰ $۲,۳۰۰
۰۰:۳۰ Blue Daily Blue $100 $۱۰۰ $۲,۳۰۰
۰۰:۳۰ Blue Daily Blue $10 $۱۰ $۵۰۰
۰۱:۳۰ Blue Daily Blue $40 $۴۰ $۱,۵۰۰
۰۱:۳۰ Red Daily Red $5 $۲۵۰
۰۲:۳۰ Blue Daily Blue $20 $۲۰ $۸۰۰
۰۲:۳۰ Red Daily Red $60 $۶۰ $۲,۰۰۰
۰۳:۳۰ Blue Daily Blue $15 $۱۵ $۶۰۰
۰۳:۳۰ Green Daily Green $25 $۲۵ $۸۰۰
۰۴:۳۰ Blue Daily Blue $5 $۲۰۰
۰۵:۳۰ Red Daily Red 6-Max $10 $۱۰ $۳۰۰
۰۶:۳۰ Blue Daily Blue $20 $۲۰ $۶۰۰
۰۷:۳۰ Red Daily Red $15 $۱۵ $۳۰۰
۰۸:۳۰ Blue Daily Blue $10 $۱۰ $۳۰۰
۰۹:۳۰ Blue Daily Blue 6-Max $20 $۲۰ $۶۰۰
۱۰:۳۰ Red Daily Red $15 $۱۵ $۶۰۰
۱۱:۳۰ Blue Daily Blue $10 $۱۰ $۳۰۰
۱۲:۳۰ Red Daily Red $5 $۲۰۰
۱۲:۳۰ Blue Daily Blue $25 $۲۵ $۶۰۰