مجله پوکروای

تورنومنت‌های اوماها

تورنومنت عشق اوماها !

عشق اوماها! (Omaholic)

تورنومنت‌های اوماها هر روز و هر ساعت برقرار هستند. یکشنبه‌ها همه‌ی استخر جایزه‌های تورنومنت‌های گارانتی عشق اوماها دو برابر می‌شوند. هیجان اکشن‌ها و احتمالات نامتناهی اوماها با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. پس اگر هنوز تجربه‌اش را نداشته‌اید، چرا هر چه زودتر امتحانش نکنید؟

بازیکنانی که دوست دارند چالش حرفه‌ای شدن در اوماها را با هیجان جمع کردن امتیاز شکار تلفیق کنند، می‌توانند تورنومنت‌های امتیازی اوماها را بازی کنند، درست مانند سری شکارچیان امتیاز، ولی با اکشن اوماهای بیشتر!

 

دانلود اپلیکیشن و ثبت نام

 

برنامه روزانه زمان‌بندی تورنومنت‌های اوماها را بررسی کنید:

برنامه زمان‌بندی تورنومنت‌های اوماها

نام تورنومنت زمان ورودی مبلغ گارانتی
Omaholic $1 ۰۴:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۳۰
Omaholic $5 ۰۶:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۱۰۰
Omaholic $1 ۰۸:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۳۰
Omaholic $5 ۱۰:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۱۰۰
Omaholic $1 ۱۲:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۴۰
Omaholic $5 ۰۲:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۱۵۰
Omaholic $1 ۰۴:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۵۰
Omaholic $25 ۱۶:۳۰ $۲۲٫۷۵ + $۲٫۲۵ $۶۰۰
Omaholic Bounty $22 ۱۷:۳۰ $۱۰ + $۱۰ +$۲ $۶۰۰
Omaholic $5 ۱۶:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۲۰۰
Omaholic $25 ۱۸:۳۰ $۲۲٫۷۵ + $۲٫۲۵ $۸۰۰
Omaholic Bounty $11 ۱۹:۳۰ $۵ + $۵ + $۱ $۴۰۰
Omaholic $1 ۲۰:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۵۰
Omaholic $25 ۲۰:۳۰ $۲۲٫۷۵ + $۲٫۲۵ $۸۰۰
Omaholic $100 ۲۰:۳۰ $۹۲ + $۸ $۲,۰۰۰
Omaholic Bounty $22 ۲۱:۳۰ $۱۰ + $۱۰ +$۲ $۸۰۰
Omaholic $5 ۲۲:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۲۰۰
Omaholic $25 ۲۲:۳۰ $۲۲٫۷۵ + $۲٫۲۵ $۶۰۰
Omaholic Bounty $11 ۲۳:۳۰ $۵ + $۵ + $۱ $۴۰۰
Omaholic $1 ۰۰:۳۰ $۰٫۹۰ + $۰٫۱۰ $۴۰
Omaholic $5 ۲۰:۳۰ $۰٫۴۵ + $۰٫۵۰ $۱۵۰